Contact Info

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts of the system and expound.

Yhteys

Toimialat

TOIMIALAKOHTAISET RATKAISUT

 

Core Service – monen toimialan tuntija

Meiltä löytyy useiden toimialojen tuntemusta ja laadullista osaamista, jota ei voi automatisoida – tässä tarvitaan herkkyyttä asiakkaan tarpeille. Olemme erityisesti luovien alojen sekä erilaisten asiantuntija- ja palveluyritysten arvostama kumppani. Apple-tuotteiden ohella asiakkaitamme yhdistävät sama kauneudentaju ja palo, joilla heitä palvelemme. Asiakkaidemme lailla ymmärrämme, ettei mikään häiritse keskittymistä ja luovuutta vaativaa työtä yhtä paljon kuin odottaminen.

 

1. Mainos- ja viestintätoimistot

Mainos- ja viestintäalan tärkein voimavara on luovuus – nopeatempoinen, jatkuvasti uudistuva suunnittelutyösi vaatii ICT-ympäristön, jossa tekniikasta ei tarvitse huolehtia ja apua on saatavana kun sitä tarvitaan. Henkilökemioiden on kohdattava ja sopivat tiimit pystyttävä muodostamaan nopeasti kulloisenkin tilanteen mukaan. Muutoksen ja kasvun hallinta on organisaatiosi arkipäivää, ja parhaat tekijät tarvitsevat käyttöönsä parhaat välineet ilman odottelua. Sinun on pystyttävä työskentelemään missä ja milloin tahansa, koska ideat eivät katso aikaa tai paikkaa. Digitaalisaation myötä teknologian hyödyntämisestä on tullut keskeinen osa arkeasi. Toteutuksia on ajateltava monikanavaisesti ja monesta näkökulmasta, erilaisten järjestelmien ja sovellusten kautta. Lisäksi tarvitset tehokkaita ratkaisuja datan hallintaan, arkistointiin ja jakamiseen. Koska työskentelet jatkuvasti kookkaampien tiedostojen parissa, vaadit tehokkuutta sekä työasemilta, palvelimilta että verkkoyhteyksiltä. Kun deadline lähestyy, jokainen minuutti ratkaisee. Niin vedosten kuin valmiin aineiston on kuljettava luotettavasti ja ajallaan eteenpäin. Asiakkaasi vaativat korkeaa tietoturvaa, koska käsittelet heidän liiketoimintansa kannalta luottamuksellisia tietoja.

 

2. Elokuva-, TV-tuotanto ja kuvaajat

Internet ja sosiaalinen media elävät hetkessä. Myös tuotantoyhtiöiden liiketoiminnan kannalta olennaista on muutoksen ja liikkuvuuden hallinta. Toimeksiannot tulevat usein yllättäen, ja aineistot julkaistaan lähes reaaliajassa. Kameroiden ohella tärkeä työväline on kannettava tietokone, jolla hoidetaan niin kuvien käsittely kuin videoiden editointi, usein paikan päällä. Päivittäisessä työssä käsitellään dataa jopa teratavuja. Yhä järeämpien valokuva- ja videotiedostojen käsittelyn tulee olla varmaa ja nopeaa. Vaadit laitteistolta parasta suorituskykyä – editoinnissa ei ole aikaa viiveille, ja muutostoiveisiin on pystyttävä reagoimaan nopeasti, usein paikan päällä. Raakamateriaalin on löydyttävä kun sitä tarvitaan, hyvässä järjestyksessä ja varmistettuna. Datan käsittelyn on oltava nopeaa, ja suurikokoisetkin tiedostot on pystyttävä toimittamaan luotettavasti eteenpäin. Palveluidemme avulla varmistatte, että edellä mainitut kriteerit täyttyvät IT-ympäristössänne ja mahdolliset tuotantojen tietotekniset pullonkaulat korjataan. 

 

3. Arkkitehti- ja suunnittelutoimistot

Nykyaikaisten tietomallien parissa työskentelee tavallisesti useita henkilöitä eri yrityksistä, joko toimistosta käsin tai etänä ympäri maailman. Tämä asettaa kovat vaatimukset niin yhteyksille, tietoturvalle kuin datan varmistukselle. Ja jos lisenssipalvelimet eivät toimi, kukaan ei voi työskennellä. Tiimipalvelintyöskentely kulkee käsi kädessä vahvan työasemavakioinnin kanssa. BIM- ja Codemeter-palvelinten asiantuntijana takaamme yrityksellesi tehokkaat ja toimivat ratkaisut yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Meiltä saat luotettavaa osaamista CAD-ympäristössä tapahtuvaan tiimi- ja etätyöskentelyyn, tietoturvan varmistamiseen ja tiedonhallinnan tehostamiseen. Lisäksi autamme hyödyntämään visualisoinnin ja virtuaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia osallistavassa suunnittelussa.

 

4. Kulttuuri- ja taidealat

Näyttelytekniikassa pyritään nykyaikaisiin toteutuksiin, joten alan teknologioilta vaaditaan paljon. Lisäksi tietotekniikan avulla hoidetaan muun muassa kävijävaraukset, tapahtumajärjestelyt, sekä sähköinen arkistointi. Kulttuuri- ja taidealan asiakkaamme kattavat värikkään joukon alansa ammattilaisia taiteilijoista suunnittelijoihin ja tapahtumajärjestäjiin, sekä paikallisiin yhdistyksiin ja instituutioihin. Ymmärrämme tietojärjestelmille, sekä esitys- ja verkkoympäristöille asetut vaatimukset niin tapahtumien järjestämisessä, kuin taiteen tekemisessä ja kokemisessa. Vahvistamme kulttuuripääoman digitaalista saatavuutta kehittämällä aineistojen arkistointiin, sekä verkkopalvelujen tarjoamiseen soveltuvia tietoympäristöjä.

 

5. Kustannusyhtiöt

Kustannusalalla ICT-ratkaisut luovat perustan niin julkaisemiseen, markkinointiin ja myyntiin kuin asiakaspalveluun ja jakeluun liittyville toiminnoille. Työt on pystyttävä hoitamaan tehokkaasti niin etänä kuin paikan päällä. Tavallisesti luova suunnittelu sekä toimituksellinen työ tehdään Maceilla ja hallinnossa käytetään Windows-koneita. Henkilöstön vastuualueet ovat tavallisesti laajoja, ja järjestelmien on toimittava sujuvasti niin yhdessä kuin erikseen. Varmistamme, että suunnittelijoiden ja toimittajien Mac-työasemat toimivat myös Windows-ympäristössä, sekä toteutamme etä- ja tiimityötä varten organisaatiollesi sopivat tietoturvalliset ratkaisut.

 

6. Yksityinen terveydenhuolto

Digitalisaation myötä tietotekniikasta on tullut merkittävä osa sekä terveydenhuollon hoitotyötä että potilastietojen käsittelyä. Uudet teknologiat merkitsevät paitsi parempaa hoitoa ja asiakastyytyväisyyttä, myös säästöä ajassa ja rahassa. Samaan aikaan yksityisten vastaanottojen liittyminen sähköisen potilastiedon Kanta-järjestelmään nostaa esiin useita tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. Kuinka voidaan varmistaa, että potilastieto on suojattu? Miten vastaanoton tietohallinto kannattaa toteuttaa?

Core Service tarjoaa vastaanotollesi luotettavat ja läheiset ICT-ratkaisut yli 20 vuoden toimialaosaamisella. Laadimme tarvitsemasi lakisääteisen omanvalvontasuunnitelman, jossa määritellään vastaanoton toimintatavat tiedon suojaamiseksi ja tietoturvan ylläpitämiseksi. Huolehdimme, että saat yksityisenä palveluntuottajana yhtä korkealuokkaista tietoturvaa kuin muutkin Kanta-järjestelmään liittyvät toimijat. Samalla autamme varmistamaan henkilökuntasi ohjeistuksen, sekä riittävän osaamisen asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä.

 

7. Oppilaitokset ja koulutusyritykset

Pedagoginen digitalisaatio etenee vauhdilla niin oppilaitoksissa kuin koulutusorganisaatioissa. Motivoiva, viihtyisä ja tehokas oppimisympäristö edellyttää toimivaa ja turvallista tietotekniikkaa. Verkossa tapahtuva tiedonhaku, webinaarit sekä erilaiset mobiiliratkaisut mahdollistavat yhä tehokkaampia tapoja oppia ja opettaa. Tietojärjestelmiltä vaaditaan jatkuvasti monipuolisimpia ominaisuuksia, automatiikkaa ja parempaa tietoturvaa. Toteutamme oppilaitosten ja koulutusorganisaatioiden tietotekniset ratkaisut käyttäjälähtöisesti ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Osallistamalla henkilökunnan kehityskeskusteluihin, varmistamme parhaat lähtökohdat uusien työtapojen omaksumiseen.

 

8. Asiantuntijayritykset

Digitalisaatio on mahdollistanut asiantuntijayritysten uudenlaisen palveluliiketoiminnan. Asiakkaasi odottavat enemmän kuin ajantasaisia ratkaisuja – he haluavat kuulla, kuinka voisivat johtaa, kouluttaa ja kehittää yritystään jatkuvasti paremmin. Meiltä saat lujaa osaamista nykyaikaisten ICT-järjestelmien edellyttämään suunnitteluun ja ylläpitoon. Olemme erikoistuneet korkeaa tietoturvaa vaativien organisaatioiden palvelukseen muun muassa puolustusteknologian, konsultoinnin, juridiikan ja taloushallinnon sektoreilla.

Yritystoiminnan kannalta arkaluontoiseen tietoon on päästävä käsiksi mistä ja milloin tahansa, joten korkeaa tietoturvaa tarvitaan niin palvelimilla kuin liikkuvan työn ratkaisuissa. Vikatilanteissa palautuksen on tapahduttava mahdollisimman nopeasti, koska kysymyksessä on koko yrityksen toiminnan kannalta kriittinen osa-alue. Esimerkiksi taloushallinnon prosessi on tietohallinnon näkökulmasta vaativa kokonaisuus. Tietovarastoon tallennettuja kirjanpidon tapahtumia, kuten verkkolaskuja, korttimaksuja ja tiliotteita, on pystyttävä hyödyntämään muun muassa arkistoinnissa, raporteissa, tilinpäätöksissä, erilaisissa sovelluksissa sekä ostolasku- ja maksatusohjelmistoissa. Kaiken on tapahduttava reaaliaikaisesti, standardoidusti ja toisistaan riippumattomien sovellusten kesken.

 

8. Asiantuntijayritykset

Digitalisaatio on mahdollistanut asiantuntijayritysten uudenlaisen palveluliiketoiminnan. Asiakkaasi odottavat enemmän kuin ajantasaisia ratkaisuja – he haluavat kuulla, kuinka voisivat johtaa, kouluttaa ja kehittää yritystään jatkuvasti paremmin. Meiltä saat lujaa osaamista nykyaikaisten ICT-järjestelmien edellyttämään suunnitteluun ja ylläpitoon. Olemme erikoistuneet korkeaa tietoturvaa vaativien organisaatioiden palvelukseen muun muassa puolustusteknologian, konsultoinnin, juridiikan ja taloushallinnon sektoreilla.

Yritystoiminnan kannalta arkaluontoiseen tietoon on päästävä käsiksi mistä ja milloin tahansa, joten korkeaa tietoturvaa tarvitaan niin palvelimilla kuin liikkuvan työn ratkaisuissa. Vikatilanteissa palautuksen on tapahduttava mahdollisimman nopeasti, koska kysymyksessä on koko yrityksen toiminnan kannalta kriittinen osa-alue. Esimerkiksi taloushallinnon prosessi on tietohallinnon näkökulmasta vaativa kokonaisuus. Tietovarastoon tallennettuja kirjanpidon tapahtumia, kuten verkkolaskuja, korttimaksuja ja tiliotteita, on pystyttävä hyödyntämään muun muassa arkistoinnissa, raporteissa, tilinpäätöksissä, erilaisissa sovelluksissa sekä ostolasku- ja maksatusohjelmistoissa. Kaiken on tapahduttava reaaliaikaisesti, standardoidusti ja toisistaan riippumattomien sovellusten kesken.


9. Ohjelmistoteollisuus

Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisten ja mullistavien liiketoimintamallien kehittämisen, murtaen perinteisten business-ekosysteemien muurit. IoT:n ja verkkoliiketoiminnan ohella kasvavat niin peli- kuin ohjelmistoteollisuus. Olemme digiyritysten osaava ja luotettava kumppani, joka tiedostaa mistä murroksessa on kysymys – pysyvästä toimintamallien muutoksesta, puskurina uudistuvaan palveluliiketoimintaan. Elämme ajassa, jossa yritysten välistä kilpailua ei enää käydä tuotteiden, vaan liiketoimintamallien välillä. Core Serviceltä saat ICT-ympäristön, joka vastaa vaatimuksiasi ja kehittyy yhdessä toimialasi mukana – askeleen muita edellä.


Core Servicen kanssa puhuimme heti samaa kieltä ja liikkeelle päästiin tehokkaasti. Meille tärkeintä ovat tietoturvalliset ja toimivat etäyhteydet, joita ilman kukaan meistä ei voisi tehdä työtä. Lisäksi on hienoa, että niin ohjelmistojen asennukset kuin uusien koneiden käyttöönotto on vaivatonta, jolloin myös uudet työntekijät pääsevät nopeasti työhönsä käsiksi.

 

Tero Laitinen, Heltti
Asiakkaidemme menestystarinoita

Asiantuntemus ja oikein valitut teknologiat ovat enemmän kuin toistensa summa. Voimme menestyä vain jos sinäkin menestyt.  

Asiakkaitamme yhdistävät korkea laatu sekä liiketoiminnan, kulttuurin ja asiakaskokemuksen jatkuva kehittäminen – haluatko sinä olla yksi heistä?

Tutustu tarkemmin asiakkaisiimme ja asiakastarinoihin, j
oiden rakentamisessa olemme saaneet olla mukana.